Akamai Edge Cloud: Mở rộng IoT – Phần 1

Akamai Edge Cloud: Mở rộng IoT – Phần 1

Ban đầu được tạo ra để hỗ trợ một mạng internet của mọi người, Nền tảng cạnh thông minh Akamai phân phối khối lượng công việc từ một vị trí tập trung gần nơi người dùng và thiết bị có thể sử dụng Hệ sinh thái Internet of Things (IoT) là một thị trường mới nổi thú vị...