Giải pháp bảo mật

Giữ an toàn trước tất cả các mối đe dọa với tốc độ hoạt động vượt trội. Akamai bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái của doanh nghiệp – cloud, ứng dụng, API và người dùng.

300,000+ Máy chủ

1,700 Mạng lưới

4,100+ Khu vực

150+ Quốc gia

Giải pháp bảo mật

Giữ an toàn trước tất cả các mối đe dọa với tốc độ hoạt động vượt trội. Akamai bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái của doanh nghiệp – cloud, ứng dụng, API và người dùng.

300,000+ Máy chủ

1,700 Mạng lưới

4,100+ Khu vực

150+ Quốc gia

Dùng thử ngay

Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng của công ty và Internet từ mọi nơi mà không gặp bất kỳ cản trở nào.

Akamai Segmentation

Cách nhanh nhất để trực quan hóa và phân đoạn nội dung trong trung tâm dữ liệu, đám mây hoặc cơ sở hạ tầng đám mây kết hợp.

Secure Internet Access

Kết nối an toàn người dùng và thiết bị với Internet bằng cổng web an toàn.

Enterprise Application Access

Cung cấp cho nhân viên của doanh nghiệp quyền truy cập nhanh chóng, an toàn với Quyền truy cập mạng Zero Trust.

Akamai MFA

Ngăn chặn việc chiếm đoạt tài khoản của nhân viên và vi phạm dữ liệu với MFA chống lừa đảo.