Giải pháp bảo mật

Giữ an toàn trước tất cả các mối đe dọa với tốc độ hoạt động vượt trội. Akamai bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái của doanh nghiệp – cloud, ứng dụng, API và người dùng.

300,000+ Máy chủ

1,700 Mạng lưới

4,100+ Khu vực

150+ Quốc gia

Giải pháp bảo mật

Giữ an toàn trước tất cả các mối đe dọa với tốc độ hoạt động vượt trội. Akamai bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái của doanh nghiệp – cloud, ứng dụng, API và người dùng.

300,000+ Máy chủ

1,700 Mạng lưới

4,100+ Khu vực

150+ Quốc gia

Dùng thử ngay

Ngừng yêu cầu hàng loạt thông tin xác thực, gian lận qua bots và gian lận trên web bằng cách phát hiện và giảm thiểu thông minh nhất.

Bot Manager

Dịch vụ quản trị BOTnet, nhận biết và lọc BOT xấu

Identity Cloud

Lưu trữ thông tin về trải nghiệm người dung qua nhiều dịch vụ

Account Protector

Ngăn chặn đánh cắp tài khoản người dùng qua giám sát thói quen