Sony có thể sử dụng blockchain cho DRM mảng games

Sony có thể sử dụng blockchain cho DRM mảng games

Sony đã sử dụng blockchain cho các và bảo vệ bản quyền âm nhạc và hãng có thể sử dụng công nghệ này cho mảng game. Sony có thể khai thác tối đa blockchain để theo dấu bản quyền nội dung số cho mảng game trên hệ thống PlayStation. Tập đoàn Sony đang thử nghiệm các công...
Sony sử dụng blockchain DRM để bảo vệ nội dung

Sony sử dụng blockchain DRM để bảo vệ nội dung

DRM ứng dụng Blockchain sẽ bảo vệ nội dung của hãng trước, sau đó là mảng games. Sony sẽ sử dụng sức mạnh và sự linh hoạt của công nghệ Blockchain để bảo mật tốt hơn hạ tầng nội dung và sau này có thể là các game và âm thanh bán trên hệ thống PlayStation. Rất nhiều...
Sony sử dụng blockchain DRM để bảo vệ nội dung

DRM: Công cụ chủ động bảo vệ bản quyền nội dung số

Bảo vệ bản quyền nội dung số – Digital Rights Management (DRM) là phần mềm bảo vệ bản quyền chống lại nạn ăn cắp chất xám, giảm thiểu hoạt động sao chép không được phép và phân phối các phần mềm và phương tiện truyền thông số. DRM được dùng để bảo vệ phim ảnh,...