Luồng hoạt động của hệ thống Sigma DRM

Luồng hoạt động của hệ thống Sigma DRM

Sigma DRM là giải pháp hướng tới việc bảo vệ nội dung số trong quá trình truyền tải nội dung trên Internet. Đây là giải pháp tập trung vào việc bảo mật nội dung media, cung cấp một hệ thống có tính sẵn sàng cao và khả năng chịu tải lớn. Giải pháp Sigma DRM được triển...
Cách thức hoạt động của DRM

Cách thức hoạt động của DRM

Thế giới Internet ảnh hưởng lớn tới mọi khía cạnh của cuộc sống. Nó giúp người dùng tiếp cận nghệ thuật, giải trí, và đa phương tiện dưới nhiều hình thức. Với các nhà cung cấp nội dung, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Các nghệ sĩ, nhà sản xuất nhạc, doanh nhân...