Một báo cáo thống kê với tiêu đề Blockchain trong thị trường DRM (Digital Rights Management) nghiên cứu các đặc điểm quan trọng của của Blockchain trong thị trường bảo vệ bản quyền số DRM. Báo cáo này nêu rõ các điều kiện thị trường, các ví dụ nghiên cứu, và các bối cảnh tập trung. Các ý tưởng cốt lõi của thị trường được nghiên cứu một cách trực tiếp và không đặt giả định trong báo cáo này. Báo cáo nghiên cứu thể hiện rất nhiều kết luận thực tế. Ví dụ: các yếu tố cải thiện hệ thống, hệ thống nâng cấp hoạt động kinh doanh, đo lường tăng trưởng, lợi ích kinh tế hay bất lợi nhằm hỗ trợ độc giả và khách hàng hiểu thị trường DRM ở cấp độ toàn cầu.

Báo cáo phác hoạ bức tranh toàn cảnh sự cạnh tranh trên thị trường và nghiên cứu chuyên sâu những đối thủ lớn nhất cùng với ảnh hưởng của suy giảm kinh tế do đại dịch.

DRM bảo vệ bản quyền nội dung số
DRM bảo vệ bản quyền nội dung số

Báo cáo nghiên cứu về Blockchain trong mảng bảo vệ bản quyền nội dung số (Digital Rights Management – DRM) bao gồm phân tích chuyên sâu về mảng kinh doanh này, cùng với tổng quan ngắn gọn của các cấu phần đa dạng của thị trường này. Báo cáo còn tổng kết các kịch bản cho thấy hiện trạng thị trường và kích thước thị trường, dựa trên doanh thu và khối lượng giao dịch. Nghiên cứu này cũng làm nổi bật các hiểu biết quan trọng về thị trường từng khu vực.

Các công ty nổi bật tham gia vào thị trường này bao gồm: Mediachain, Scenarex, Pixsy, Publica, RecordsKeeper, Custos Media Technologies, Sony, Gilgamesh, Binded,Inc.

Blockchain trong thị trường Digital Rights Management (DRM): Bảo vệ bản quyền, Token…

Blockchain trong thị trường Digital Rights Management (DRM) cũng có thể phân theo B2B, B2C…

Blockchain trong thị trường Digital Rights Management (DRM) theo thị trường:

  • Châu Á – Thái Bình Dương: Vietnam, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, và Australia).
  • Châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Nga, Ý, Pháp,…)
  • Bắc Mỹ (Mỹ, Mexico, Canada)
  • Nam Mỹ (Brazil)