DRM (Digital Rights Management) là biện pháp bảo vệ bản quyền số mà Amazon lựa chọn để ngăn người dùng sao chép các cuốn sách trong máy Kindle. DRM khiến người dùng chỉ có thể đọc một cuốn sách đã được bảo vệ trên một máy Kindle (hoặc một thiết bị chạy ứng dụng Kindle đăng nhập bằng một tài khoản Amazon). Không phải tất cả mọi cuốn sách đều được bảo vệ bởi DRM. Nhưng với các cuốn sách được DRM bảo vệ, người dùng bị giới hạn số lượng thiết bị họ có thể sử dụng để đọc cuốn sách đó.

Cách thức DRM bảo vệ bản quyền sách

Cách kinh doanh sách của Amazon hoạt động dựa trên một nguyên tắc cơ bản giống với nhiều phần mềm máy tính: bạn không thực sự mua cuốn sách, mà mua “giấy phép” đọc một cuốn sách trên một hoặc nhiều thiết bị. Để thực hiện điều này, Amazon đặt đoạn mã DRM bên trong mỗi cuốn sách. Mật mã này phải khớp với máy Kindle nhất định trước khi người dùng có thể mở và đọc quyển sách.

Amazon sử dụng DRM để bảo vệ bản quyền sách điện tử trên Kindle
Amazon sử dụng DRM để bảo vệ bản quyền sách điện tử trên Kindle

Quyền cài đặt DRM là tùy thuộc vào tác giả

Tùy theo yêu cầu của tác giả mà một cuốn sách nên đặt mã DRM hay không. Nếu câu trả lời là có, người dùng thiết bị sẽ bị giới hạn số lượng máy Kindle (hoặc thiết bị chạy ứng dụng Kindle) có thể đọc được cuốn sách đó. Nếu đã đạt tới số lượng tối đa, bạn cần liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Amazon để loại bỏ một thiết bị khỏi danh sách truy cập. Bạn chỉ có thể đọc một cuốn sách có mật mã DRM trên một Kindle được đăng nhập với tài khoản Amazon. Amazon cũng có khả năng xóa từ xa những cuốn sách được bảo vệ bằng DRM. Công ty này từng thực hiện xóa một lần trước đây, trong một vụ tranh chấp bản quyền liên quan tới cuốn sách 1984 của tác giả George Orwell.

Một cuốn sách được bảo vệ bằng DRM hay không

Không có một cách chắc chắn nào để biết được một cuốn sách trên Kindle có DRM hay không. Mặc dù, một nguyên tắc được cho là hiệu quả ở đây: bất cứ cuốn sách nào hết bản quyền (và sẵn có trên kho Kindle mà không phải trả phí) thường không có DRM bảo vệ; trong khi đó, bất cứ cuốn sách nào bạn cần trả phí là sẽ có DRM bảo vệ. Nếu một cuốn sách được liệt kê trên kho Kindle nhắc đến một giới hạn số lượng thiết bị có thể sử dụng để đọc sách, đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy, cuốn sách được bảo vệ bởi DRM.