DRM (Digital Rights Management) là gì? TPM là gì?

DRM (Digital Rights Management) là gì? TPM là gì?

Các khoá kĩ thuật trên các mặt hàng công nghệ như DVDs, bản nhạc, và phần mềm được đánh giá là giải pháp quan trọng nhất nhằm ngăn chặn chia sẻ tệp tin bất hợp pháp. Khái niệm DRM Các khoá kĩ thuật số (Digital Locks) – còn được biết đến với tên gọi Quản lí Bản quyền...