Không có DRM, 20% doanh thu tiềm năng bị thất thoát

Không có DRM, 20% doanh thu tiềm năng bị thất thoát

Nhà cung cấp nội dung video streaming thất thu 20% doanh thu tiềm năng do nạn ăn cắp chất xám. Con số này có được sau một khảo sát được tiến hành bởi Streaming Media. Thủ Đô Multimedia sẽ nêu những điểm chính rút ra từ cuộc khảo sát này. Báo cáo chỉ ra xu hướng bảo vệ...
DRM bảo vệ hoạt động Live Streaming

DRM bảo vệ hoạt động Live Streaming

Việc livestream thành công hay không phụ thuộc vào mức độ an toàn của nền tảng streaming. Hoạt động live stream đòi hỏi được bảo vệ bởi DRM. Lý do: Hoạt động truy cập trái phép có thể làm tổn hại các chiến lược thúc đẩy doanh thu. Trong những bước tiếp theo Thủ Đô...