Lý do Netflix dừng hỗ trợ một số thiết bị: DRM

Lý do Netflix dừng hỗ trợ một số thiết bị: DRM

Một vài năm trước, Netflix thông báo dừng hỗ trợ các thiết bị cũ của các hãng Samsung, Roku và Vizio. Nhưng lý do những thiết bị trên không còn được hỗ trợ không quá rõ ràng, ngoài việc chúng đã “lỗi thời”. Một tài liệu hỗ trợ của Netflix nói rằng, vấn đề nằm ở các...
DRM bảo vệ nội dung trực tuyến trên Spotify

DRM bảo vệ nội dung trực tuyến trên Spotify

DRM (Digital rights management) giúp bảo vệ bản quyền các sản phẩm kĩ thuật số. Cách thức này bao gồm sử dụng các công nghệ giúp giới hạn khả năng sao chép, sử dụng, phân phối các nội dung. Bằng những cách thức khác nhau, DRM cho phép các nhà sản xuất nội dung kiểm...