DRM bảo vệ bản quyền âm nhạc trực tuyến

DRM bảo vệ bản quyền âm nhạc trực tuyến

Ngày càng có nhiều lựa chọn mua nhạc số trực tuyến. Nhưng đi kèm với đó, người dùng càng bối rối trước điều khoản hạn chế sử dụng. Người dùng có thể nhận được ít hơn nhưng chất hơn những gì dịch vụ hứa hẹn. Rất nhiều dịch vụ âm nhạc số sử dụng bảo vệ bản quyền kĩ...