CDN (Content Delivery Network) là gì? Các lợi ích của CDN

CDN (Content Delivery Network) là gì? Các lợi ích của CDN

Lưu lượng truy cập Internet tăng nhanh trên toàn cầu. Các nhà cung cấp nội dung và dự án phát triển website có người dùng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Việc tự xây dựng CDN của riêng công ty rất đắt đỏ. Nên phương án thay thế khả thi là sử dụng dịch vụ của một nhà...