Bí quyết thành công của Netflix: CDN (phần 4)

Bí quyết thành công của Netflix: CDN (phần 4)

Bí kíp thành công của Netflix: CDN (phần 3) Bí quyết thành công của Netflix: CDN (phần 2) Bí quyết thành công của Netflix: Mạng lưới CDN (phần 1) Trong khi phần lớn CDN của bên thứ 3 đảm nhiệm nhiều tác vụ và quản lí rất nhiều yêu cầu nội dung của rất nhiều công ty –...