Cách nhận biết tệp tin gắn DRM (Digital Rights Management)

Cách nhận biết tệp tin gắn DRM (Digital Rights Management)

DRM là những giải pháp công nghệ số giúp ngăn chặn nạn ăn cắp chất xám trên nền tảng số. Rất nhiều nhà sáng tạo nội dung dựa vào công nghệ này để hạn chế quyền của người dùng với nội dung họ cung cấp. Có rất nhiều cách để kiểm tra xem các dữ liệu có được DRM bảo vệ...