Các ông lớn bị kiện vi phạm bản quyền sách điện tử, nhà xuất bản cần làm gì để khỏi bị “đánh cắp” tài sản?

Các ông lớn bị kiện vi phạm bản quyền sách điện tử, nhà xuất bản cần làm gì để khỏi bị “đánh cắp” tài sản?

Các vụ kiện tụng trị giá hàng tỷ USD liên tục diễn ra nhằm bảo vệ bản quyền sách điện tử trên môi trường Internet. Thị trường sách điện tử béo bở là miếng mồi ngon cho các bên phân phối sách điện tử lậu lộng hành. Vậy giải pháp công nghệ bảo vệ bản quyền nội dung số...