Công nghệ DRM có thể được ứng dụng như một giải pháp phần mềm và/hoặc phần cứng. Các công cụ này có thể giúp ngăn chặn các nỗ lực có chủ đích, cũng như không cố ý sử dụng trái phép.

Công nghệ DRM do Thủ Đô Multimedia phát triển cho phép kiểm soát truy cập và sử dụng các nội dung được bảo vệ theo một vài cách. Chúng tôi đặt một file hình ảnh phía bên trên một tài sản trí tuệ cần được bảo vệ để thay đổi diện mạo của dữ liệu và phát đi tín hiệu rằng, hình ảnh này không được phép sử dụng.

Chúng tôi cũng đặt một ID không thể nhìn thấy bằng mắt thường vào trong dữ liệu. Điều này giúp công ty bạn có thể tìm và theo dấu hoạt động sử dụng trực tuyến trái phép. Hình mờ (watermark) tiếp tục đính kèm với tài liệu dù nó có được thay đổi, sao chép hoặc chuyển đổi từ định dạng này sang định dạng khác.

Thêm nữa, toàn bộ các bản ghi tài sản trí tuệ sẽ bao gồm phần metadata (mô tả về dữ liệu) để tóm lược các thông tin bản quyền và giấy phép. Dữ liệu này có thể được thêm vào thủ công cho từng tài sản hoặc tự động thêm vào trong quá trình upload (tải lên), hoặc thêm vào trong tài liệu đính kèm với bản ghi tài sản. Với các tài liệu video, bản nhạc, hình ảnh, bản âm thanh, theo dõi thông tin giấy phép này là đặc biệt quan trọng để ngăn chặn hoạt động sử dụng trái phép.

Ứng dụng công cụ DRM vào tổ chức của bạn giúp bảo đảm rằng, nội dung của bạn được phân phối hợp pháp và thích hợp
Ứng dụng công cụ DRM vào tổ chức của bạn giúp bảo đảm rằng, nội dung của bạn được phân phối hợp pháp và thích hợp

Cuối cùng, DRM của chúng tôi có phép yêu cầu người dùng phải đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng tài liệu trong lần đầu tiên họ truy cập vào một trang web, chia sẻ dữ liệu hoặc tải xuống nội dung, để bảo vệ tài sản một cách hợp pháp trước hoạt động sử dụng không được phép.

Như đã nói, DRM (Digital Rights Management) đóng một vai trò quan trọng trong thế giới số ngày nay. Nó cung cấp thông tin cho người dùng về quyền sở hữu trí tuệ bằng cách làm rõ những điều mà họ có thể hoặc không thể làm với từng loại nội dung. Nó cho phép các nhà sáng tạo nội dung và chủ sở hữu các tài liệu số bảo vệ khoản đầu tư và chất xám mà họ đã bỏ ra.

Ứng dụng công cụ DRM vào tổ chức của bạn giúp bảo đảm rằng, nội dung của bạn được phân phối hợp pháp và thích hợp.

Hãy liên hệ ngay với Thủ Đô Multimedia để được chúng tôi tư vấn ngay giải pháp thích hợp với tổ chức của bạn.