Page Integrity Manager

Giải pháp nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ Client (qua ứng dụng, giao diện web,…), lợi dụng các lỗ hổng trên giao diện người dùng

Tính năng toàn diện

Phát hiện dấu hiệu:
Theo dõi trực tiếp các script, nguồn, biểu hiện, hành động, điểm đến, …

Tập trung theo dõi các điểm yếu:
Phân tích các đường dẫn tại điểm xuất phát và điểm đến, tìm các điểm yếu theo CSDL CVE

Dễ dàng triển khai:
Triển khai tại biên hoặc nguồn, bảo vệ mọi website

 

Cảnh báo trong thời gian thực:
Cảnh báo về các mối nguy, đánh giá mức độ nghiêm trọng và cách phòng chống

Quản lý chính sách: Thiết lập các chính sách để tự động hóa các phản ứng

Báo cáo:
Thiết lập bảng tổng kết để theo dõi hoạt động của của script và cung cấp báo cáo chi tiết về sự cố

 

Dùng thử sản phẩm

Trải nghiệm sản phẩm chất lượng quốc tế với chính sách dùng thử miễn phí và cước phí hấp dẫn.

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY!

Thu Do Multimedia

Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương
Khu đô thị mới N2,
phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội

Liên hệ

Email: cdn@gviet.vn

Điện thoại: (+84)925000295

Cookies Preference | Terms of Use | Privacy Notice

© 2022 Thudo Multimedia. All Rights Reserved

Đăng ký nhận bản tin từ Thu Do Multimedia

Sản phẩm

CDN

Bảo mật

Edge compute

Gói dùng thử

Liên hệ 

Email: cdn@gviet.vn

Điện thoại: (+84)925000295

Thu Do Multimedia

Tầng 10, số 48 Lê Văn Lương
Khu đô thị mới N2,
phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân,
TP.Hà Nội

 

Cookies Preference | Terms of Use | Privacy Notice

© 2022 Thudo Multimedia. All Rights Reserved