Sigma DRM là giải pháp hướng tới việc bảo vệ nội dung số trong quá trình truyền tải nội dung trên Internet. Đây là giải pháp tập trung vào việc bảo mật nội dung media, cung cấp một hệ thống có tính sẵn sàng cao và khả năng chịu tải lớn. Giải pháp Sigma DRM được triển khai trên đám mây (cloud), nên khả năng mở rộng của hệ thống là rất lớn và năng lực của hệ thống có thể cấp hàng nghìn license (cấp phép truy cập) trên giây.

Mỗi khi người dùng yêu cầu nội dung trang HTML, ảnh, video… các nội dung này sẽ được mã hoá bởi giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật (HTTPS, có thể có hoặc không); tiếp đến thông qua một hệ thống CDN để tối ưu hoá việc phân phối nội dung theo khu vực địa lí (có thể có hoặc không); sau đó các nội dung người dùng yêu cầu sẽ được đóng gói.

Bước đóng gói là bước mã hoá nội dung. Nghĩa là nội dung trước khi phát hành lên mạng phải được mã hóa sử dụng bởi hệ thống Sigma DRM và đóng gói thành các định dạng phù hợp với lựa chọn thiết bị của người dùng. Khi mã hóa video, hệ thống đóng gói phải gọi sang hệ thống Sigma DRM để tạo khóa cho từng nội dung video. Khóa mã này sẽ được lưu trữ vào hệ thống dữ liệu bảo mật của SigmaDRM để phục vụ cho việc cấp phát license cho người dùng.

Để yêu cầu một license (cấp phép), thành phần DRM trong player của ứng dụng sẽ phải sử dụng một số thông tin để mở một yêu cầu lấy license (cấp phép) tới hệ thống Sigma DRM. Hệ thống Sigma DRM sẽ sử dụng các thông tin gửi lên để xác thực tính đúng đắn của người dùng và cấp phát license cho người dùng để giải mã nội dung. Nhờ vậy, người dùng có thể xem được nội dung đã yêu cầu ban đầu.

Có một vài cách để hỗ trợ việc xác thực người dùng. Hiện tại hệ thống Sigma DRM hỗ trợ 2 phương thức xác thực dưới đây:

Luồng xác thực bằng callback

Luồng xác thực sử dụng token

Thông qua hệ thống khoá kỹ thuật số DRM, các nội dung phân phối trên môi trường mạng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Hãy liên hệ với Thủ Đô Multimedia để nhận tư vấn gói Sigma DRM – công cụ bảo vệ nội dung phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Bài viết liên quan

Khái niệm CDN? CDN viết tắt của từ gì?

Tại sao DRM lại rất cần thiết?