Trách nhiệm chính của phòng IT tại các công ty là đảm bảo các nội dung kinh doanh quan trọng truyền tới người dùng cuối một cách trơn tru, an toàn, bảo mật và tiêu thụ băng thông tối thiểu. IT đặc biệt tập trung vào tối ưu hóa các ứng dụng, vào cách các ứng dụng được thiết kế và quản lý bên trong trung tâm dữ liệu.

Dù cần thiết và hữu ích, cách thức tiếp cận theo hướng tới cấu trúc hạ tầng gốc là không đủ – trong trường hợp lưu lượng truy cập gia tăng – vì các phần mềm được chuyển đến người dùng qua mạng lưới Internet. Với rất nhiều các ứng dụng kinh doanh ngày nay, hiệu suất truyền dẫn dữ liệu phụ thuộc toàn bộ vào chất lượng của kết nối mạng giữa thiết bị của người dùng và trung tâm dữ liệu gốc.

Thủ Đô Multimedia cung cấp các Giải pháp tăng tốc website nhờ CDN
Thủ Đô Multimedia cung cấp các Giải pháp tăng tốc website nhờ CDN

Giải pháp truyền dẫn ứng dụng dành cho các ứng dụng kinh doanh

Thủ Đô Multimedia là một trong những công ty đi đầu trong mảng truyền tải nội dung ứng dụng qua mạng Internet thông qua CDN.

Với các doanh nghiệp mong muốn tối ưu hoạt động truyền tải các ứng dụng quan trọng tới các nhân viên, đối tác, khách hàng qua mạng, Thủ Đô Multimedia cung cấp một bộ tích hợp các Giải pháp tăng tốc website mang tới:

  • Cache (lưu trữ) các nội dung tĩnh và động phủ khắp mạng lưới phân phối nội dung của Thủ Đô Multimedia.
  • Công nghệ tối ưu mạng lưới IP giúp tìm kiếm và sử dụng con đường ngắn nhất giữa người dùng cuối và cấu trúc hạ tầng gốc, dựa trên các điều kiện tức thời tại thời điểm truyền tải.
  • Các giao thức di chuyển thích hợp và tối ưu giúp giảm quãng đường “chạy lòng vòng” để truyền nội dung ứng dụng.
  • Cân bằng giữa các máy chủ toàn cầu trong cùng hệ thống giúp phân phối tỷ lệ lưu lượng truy cập trên rất nhiều trung tâm dữ liệu gốc một cách thông minh.
  • Tối ưu hóa thiết bị di động và phát hiện thiết bị di động.
  • Tăng tốc các ứng dụng dựa trên IP và không dựa trên website như máy ảo nâng cao (Virtual Destop)…
  • Bảo vệ chuyên sâu trước các tấn công từ chối dịch vụ (DDoS attacks) hay các nguy cơ khác.

Kết hợp tất cả, các hoạt động tối ưu nội dung cho phép Thủ Đô Multimedia mang lại cho khách hàng các tiện ích như: Trải nghiệm hấp dẫn vượt mong đợi của khách hàng; gia tăng các giao dịch thành công vượt trội, ngay cả trong hoàn cảnh lưu lượng tăng đột biến; các giải pháp này giúp truyền tải nội dung trên website, trên các ứng dụng, phù hợp với mọi thiết bị và ở bất cứ đâu.