Nhu cầu bảo vệ nội dung số bằng DRM tăng mạnh

Nhu cầu bảo vệ nội dung số bằng DRM tăng mạnh

Công nghệ bảo vệ bản quyền số (Digital Rights Management) cần thay đổi liên tục và có khả năng mở rộng bởi các nhà sáng tạo nội dung cần đi trước một bước các hoạt động vi phạm quyền có tổ chức. Không thể phủ nhận rằng, các nhà sáng tạo nội dung đang trải qua những...
DRM (Digital Rights Management) là gì? TPM là gì?

DRM (Digital Rights Management) là gì? TPM là gì?

Các khoá kĩ thuật trên các mặt hàng công nghệ như DVDs, bản nhạc, và phần mềm được đánh giá là giải pháp quan trọng nhất nhằm ngăn chặn chia sẻ tệp tin bất hợp pháp. Khái niệm DRM Các khoá kĩ thuật số (Digital Locks) – còn được biết đến với tên gọi Quản lí Bản quyền...
CDN truyền tải các ứng dụng nội dung

CDN truyền tải các ứng dụng nội dung

Trách nhiệm chính của phòng IT tại các công ty là đảm bảo các nội dung kinh doanh quan trọng truyền tới người dùng cuối một cách trơn tru, an toàn, bảo mật và tiêu thụ băng thông tối thiểu. IT đặc biệt tập trung vào tối ưu hóa các ứng dụng, vào cách các ứng dụng được...