Tại sao DRM lại rất cần thiết?

Tại sao DRM lại rất cần thiết?

Các sản phẩm kĩ thuật số (phim ảnh, tin tức, nhạc số…) đều có chủ sở hữu (nói một cách “kĩ thuật” là đều có bản quyền) – không phải những người phát tán chúng mà là những người làm ra chúng (các xưởng phim, các nhà xuất bản). Ngay cả khi chúng ta mua các sản...
Công nghệ DRM bảo vệ bản quyền trí tuệ

Công nghệ DRM bảo vệ bản quyền trí tuệ

Công nghệ DRM có thể được ứng dụng như một giải pháp phần mềm và/hoặc phần cứng. Các công cụ này có thể giúp ngăn chặn các nỗ lực có chủ đích, cũng như không cố ý sử dụng trái phép. Công nghệ DRM do Thủ Đô Multimedia phát triển cho phép kiểm soát truy cập và sử dụng...
DRM bảo vệ nội dung trực tuyến trên Spotify

DRM bảo vệ nội dung trực tuyến trên Spotify

DRM (Digital rights management) giúp bảo vệ bản quyền các sản phẩm kĩ thuật số. Cách thức này bao gồm sử dụng các công nghệ giúp giới hạn khả năng sao chép, sử dụng, phân phối các nội dung. Bằng những cách thức khác nhau, DRM cho phép các nhà sản xuất nội dung kiểm...